Mēs nerekomendējam izmantot lampu pastiprinātājus ar mūsu skandām. To nepietiekamā jauda, augstais THD līmenis, mazs dempinga faktors un sliktā basa kontrole ir pretrunā ar mūsu skandu konstrukciju un skaņas izpratni par izcilu skaņu.